Holtense muziekvereniging

De lessen worden wekelijks aangeboden m.u.v. de Holtense schoolvakanties. De lesduur varieert van 20 tot 30 minuten (afhankelijk van het lesniveau) en wordt individueel gegeven.
Af en toe worden er ook gezamenlijke lessen aangeboden om het samenspel te bevorderen. Bijv. om te oefenen voor een gezamenlijk optreden voor de voorspeelavond (muzikale afsluiting van het seizoen, een klein concertje van en voor alle leerlingen).
 
Binnen de opleidingen is er ook de mogelijkheid tot het afleggen van muziekexamens. Deze muziekexamens worden door de KNMO Overijssel georganiseerd. Het doel van deze examens is om een bepaald niveau te behalen. Het examen bestaat uit een theorie- en praktijkexamen. Er zijn 4 niveaus te behalen; A, B, C en D. De leerlingen op een slag- of blaasinstrument worden in eerste instantie opgeleid voor het A- en B-diploma van de KNMO. Het behalen van het C- en D-diploma zijn niet verplicht maar wel een hele mooie muzikale uitdaging!
 
Jeugdslagwerkgroep
Om de leerlingen slagwerk op te leiden voor de slagwerkgroep is er een jeugdslagwerkgroep onder leiding van Michiel B├╝tterhof. Leerlingen worden over het algemeen op voordracht van de instructeur uitgenodigd om bij de jeugdslagwerkgroep te spelen. Er worden eenvoudige muziekstukken gerepeteerd, waarbij de nadruk ligt op het oefenen van het samenspel en natuurlijk het plezier van het samenspelen.
De jeugdslagwerkgroep repeteert iedere woensdag van 19.30 tot 20.10 uur.
 
B-orkest
Het B-orkest staat onder leiding van dirigente Michelle Wassing-Tennekes. Het B-orkest is bedoeld ter voorbereiding op het fanfare-orkest. De nadruk ligt op het oefenen van samenspel en natuurlijk het plezier van het samenspelen. Het B-orkest wordt ondersteund door muzikanten uit het fanfare-orkest.
Het B-orkest repeteert iedere dinsdag van 18.30 tot 19.20 uur.
 
Docenten
De lessen worden gegeven door bevoegde docenten. Klik hier voor meer informatie over de docenten

Instrumenten en toebehoren
Voor de slagwerkleerlingen wordt een trommel (indien voorradig) en een eerste paar stokken beschikbaar gesteld. Voor de blazers wordt er een instrument beschikbaar gesteld.
H.M.V. gaat er vanuit dat iedere leerling zuinig is op zijn/haar instrument en deze goed onderhoudt. Bij onzorgvuldig gebruik van het instrument wordt de leerling of de ouders aansprakelijk gesteld. Onderhoud van de instrumenten gaat in overleg met de docent die op zijn/haar manier weer contact legt met de instrumentenbeheerder. Bij opzegging dien het instrument weer ingeleverd te worden (m.u.v. de drumstokken).
 
Het eerste lesboek wordt door H.M.V. beschikbaar gesteld. Beschadigingen of vermissingen dienen aan de docent gemeld te worden. Overige lesboeken worden door de leerlingen zelf aangeschaft (prijzen varieren). Dit in overleg met de docent.