Geschiedenis

Geschiedenis

Het orkest
De huidige Holtense Muziekvereniging is in 1945 opgericht uit de twee verenigingen die Holten toen nog kende, te weten H.M.V. (algemeen) en Excelsior (christelijk). De tegenstellingen in levensopvatting, kerkelijk of niet-kerkelijk, waren voor de oorlog zo anders. Men moet die omstandigheden meebeleefd hebben om dat goed te kunnen begrijpen.

Voor 1940 liep de spanning tussen de beide verenigingen soms hoog op. Zoals bijvoorbeeld in 1933, bij het 25-jarig ambtsjubileum van burgemeester Baron van der Borch van Verwolde, elkaar passerend speelden de verenigingen elk opzettelijk een andere mars.

Pas in de bezettingstijd 1940-1945 vonden mensen met grote tegenstellingen elkaar. De wil om je samen te verzetten en je te helpen waar nodig was, maakte ook de tolerantie ten opzichte van elkaar groter. Zo werkten in het laatste oorlogsjaar, in een werkgroep die kinderen uit de hongergebieden opving en in gastgezinnen plaatste, ook mensen uit de beide verenigingen samen.

In deze werkgroepen gingen stemmen op om na de bevrijding samen een mars door Holten te maken. Deze opmerking, zou later blijken, was het begin van het huidige H.M.V. Want toen de bevrijding er dan ook was, werd er een gezamenlijke muzikale rondgang gemaakt.

De besturen van beide muziekkorpsen hebben overleg gepleegd om samen verder te gaan. Tijdens de ledenvergadering van beide verenigingen werd met overweldigende meerderheid het voorstel tot fuseren aangenomen.

Excelsior verbond er twee voorwaarden aan; er zou niet op zondag gespeeld worden en de instrumenten van de verenigingen mochten niet in dansorkesten gebruikt worden. H.M.V. had een voorwaarde waar men onder geen beding afstand van wilde doen: de nieuwe vereniging zou ook H.M.V. moeten heten.

Op 10 mei 1945 waren beide besturen ’s avonds bijeen in het kantoor van de coöperatie ten huize van M. Bouwhuis om een accoord te bereiken over de financiën en de instrumenten. Op dat moment kwam op de radio dat de Duitsers zich onvoorwaardelijk hadden overgegeven. Spontaan werd gezamenlijk het Wilhelmus gezongen.

De toekomst lag open voor een groot en goed muziekkorps.

Foto met dirigent H. Fransen

De drumband
In een melkfabriek waar Ab Westerik, Lieuwe Meinsma en Herman Tuitert werkten, vroeg Ab Westerik eens aan Lieuwe Meinsma of hij er niets voor voelde om een drumband op te richten. Deze voelde daar wel wat voor en zo werd de drumband van H.M.V. op 24 april 1956 opgericht. In het begin bestond de drumband uit 6 leden die repeteerden in de gangen van de oude ULO (vroegere scholengemeenschap) te weten: Gert Jansen (Menum), Jan Brands, Mans Wesseldijk (Mans van de Pierre), Lieuwe Meinsma, Frits Oosterkamp en Herman Tuitert (Jeurlink).

Met het 50-jarige bestaan van de coöperatie te Markelo had men voor het eerst uniformen. Deze bestonden uit een zwarte broek en een wit overhemd met een zwarte stropdas en een pet. Men had nog oude trommels met touwen. Jan Oosterkamp was de eerste tamboermaitre. Dit bleek niet zo goed te gaan en Lieuwe Meinsma volgde hem op als tamboermaitre. De heer Bos uit Nijverdal werd de eerste instructeur.

In de loop van de jaren werd de drumband 5 keer kampioen van Nederland. De laatste keer was dat in 1992 o.l.v. oud- instructeur Hugo Masselink. Hoewel de drumband op straat de vertrouwde marsen speelt, is het accent de laatste jaren verschoven naar het percussiewerk. Hierbij wordt met allerlei slaginstrumenten “muziek” gemaakt en uitsluitend op een podium geconcerteerd. Deze werken zijn echter te groot en te ingewikkeld om uit het blote hoofd te spelen. Vandaar dat de tamboers nu ook vanaf bladmuziek spelen.

Geschiedenis

H.M.V. kent een lange geschiedenis. Al voor het samengaan van twee verenigingen in 1945, werd er blaasmuziek gemaakt in Holten en vele gelegenheden zijn muzikaal omlijst door muziek van H.M.V.

In 1956 kwam daar ook een drumband bij, die zich ontwikkeld heeft tot een veelzijdige slagwerkgroep, waarin percussie een belangrijke plek inneemt.