Lesgelden en contributie

Lesgelden en contributie

Hieronder een overzicht van de lesgelden en contributie.

CONTRIBUTIE

De contributie voor leden bedraagt € 190,- per seizoen (periode september – juni). De contributie wordt via automatische incasso geïnd. De voorwaarden voor de contributie staan vermeld op het aanmeldformulier.

LESGELDEN

Als je muziekles neemt bij HMV, wordt je lid van de vereniging en betaal je contributie en lesgeld volgens onderstaande tabel.

Duur v/d les Weken Contributie Bijdrage lesgeld Totaal
Opleiding op instrument en niet in bezit van diploma 20 min. 40  €    190,00  € 140,00  €      330,00
Opleiding op instrument en in bezit van diploma A 25 min. 40  €    190,00  € 222,50  €      412,50
Opleiding op instrument en in bezit van diploma B 30 min. 40  €    190,00  € 305,00  €      495,00

LOOPTIJD

Een contract voor muzieklessen wordt afgesloten voor een heel schooljaar (van september t/m juni/juli). Een belangrijke voorwaarde voor het volgen van muzieklessen bij HMV is dat er, na een bepaalde periode van het volgen van muzieklessen, actief wordt deelgenomen aan één van onze orkesten of slagwerkgroepen.

INCASSO

Betaling van lesgelden vind plaats via automatische incasso.

GEZINSKORTING

Voor de tweede en volgende gezinsleden, die les hebben bij H.M.V. wordt € 20,- gezinskorting per leerling, per seizoen toegepast.

GRATIS PROEFLESSEN

Leerlingen zonder diploma die starten bij H.M.V. hebben eenmalig recht op 3 gratis proeflessen t.w.v. € 24,75.

Overige voorwaarden voor lesgelden staan vermeld op het aanmeldformulier.

Algemene informatie

Opgericht:
10 mei 1945

Correspondentieadres:
Dorpsstraat 24-D
7451 BV Holten
[email protected]
NL54 RABO 0328 5019 99

Repetitie- en leslocatie:
HMV-gebouw
Dorpsstraat 24-D, Holten

Bestuur

In het bestuur zijn vanuit alle disciplines leden vertegenwoordigd. Het huidige bestuur van H.M.V. bestaat uit:

Irna Baltes – Voorzitter
[email protected]

Vacant – Secretaris
[email protected]

Berdien Brilman – Penningmeester
[email protected]

Annie Kolkman – Algemeen lid / coördinator Kringloop

Jan van Bruggen – Algemeen lid

Gerrit Willems – Algemeen lid

Rob Kelder – Algemeen lid

Annemarieke Broekmaat – Algemeen lid

Diverse mailadressen

Opleidingen
[email protected]

Bateristas
[email protected]

Donateurs
[email protected]