Opleidingen

Opleidingen

De muzieklessen worden wekelijks aangeboden m.u.v. de Holtense schoolvakanties. Afhankelijk van het lesniveau varieert de lesduur van 20 tot 30 minuten. Af en toe worden er ook gezamenlijke lessen aangeboden om het samenspel te bevorderen. Bijv. om te oefenen voor een gezamenlijk optreden voor de voorspeelavond.

Binnen de opleidingen is er ook de mogelijkheid tot het afleggen van muziekexamens. Deze muziekexamens worden door de OBM (Overijsselse Bond van Muziekverenigingen) georganiseerd. Het doel van deze examens is om een bepaald niveau te behalen. Het examen bestaat uit een theorie- en praktijkexamen. Er zijn 4 niveaus te behalen; A, B, C en D. De leerlingen op een slag- of blaasinstrument worden in eerste instantie opgeleid voor het A- en B-diploma van de OBM (Overijsselse Bond van Muziekverenigingen). Het behalen van het C- en D-diploma zijn niet verplicht maar wel een hele mooie muzikale uitdaging! Klik hier voor een overzicht van de lesgelden. (Nog) vragen? Mail naar [email protected]

Muziekexpeditie

Op een laagdrempelige manier kennis maken met de basis van muziek maken (notenschrift, ritme, diverse instrumenten en samen spelen); dat is het uitgangspunt van onze Muziekexpeditie!

Jeugdslagwerkgroep en B-orkest

Om de leerlingen op te leiden voor de drumband als het A-orkest, is er een jeugdslagwerkgroep en een B-orkest. Leerlingen worden over het algemeen op voordracht van de instructeur of dirigent uitgenodigd om mee te komen spelen. Er worden eenvoudige muziekstukken gerepeteerd waarbij de nadruk ligt op het oefenen van het samenspel en natuurlijk het plezier van het samenspelen.

De jeugdslagwerkgroep repeteert iedere woensdag van 19.30 tot 20.10 uur en staat onder leiding van Michiel Butterhof.

Het B-orkest repeteert iedereen dinsdag van 18.30 tot 19.20 uur en staat onder leiding van Michelle Wassing-Tennekes.

Docenten
De lessen worden gegeven door bevoegde docenten. Klik hier voor meer informatie over de docenten

Instrumenten en toebehoren
H.M.V. stelt voor de leerlingen instrumenten beschikbaar. Voor de slagwerkers een trommel en het eerste paar stokken. Voor de blazers een koperinstrument of saxofoon. H.M.V. gaat er vanuit dat iedere leerling zuinig is op zijn/haar instrument en deze goed onderhoudt. Bij onzorgvuldig gebruik van het instrument wordt de leerling of de ouders aansprakelijk gesteld. Onderhoud van de instrumenten gaat in overleg met de docent die op zijn/haar manier weer contact legt met de instrumentenbeheerder. Bij opzegging dient het instrument weer ingeleverd te worden (m.u.v. de drumstokken). Het eerste lesboek wordt door H.M.V. beschikbaar gesteld. Overige lesboeken worden door de leerlingen zelf aangeschaft (prijzen variëren). Dit in overleg met de docent.

Opleidingen

H.M.V. heeft haar eigen opleiding voor

Blaasinstrumenten, te weten:
Koper:
Hoorn, trompet, bugel, trombone, euphonium en bas.
Saxofoon:
Sopraan, alt, tenor en bariton.

Slagwerk:
Trommel, diverse percussie en drumstel.

Alle lessen en repetities vinden plaats in ons verenigingsgebouw aan de Dorpsstraat 24d!